Vi jobbar med att förverkliga idéer
- i möjligheternas land Kina. I sitt första stadie är idéer liksom ägg ömtåliga.