För att lyckas krävs kunskap, erfarenhet och kontakter

- samt rätt fingertoppskänsla.

Vi jobbar med att förverkliga idéer - i möjligheternas land Kina. I sitt första stadie är idéer liksom ägg ömtåliga. Väl förvaltade kan de växa, mogna och utvecklas. Kina är ett möjligheternas land för att förverkliga idéer, visioner och produkter. För att ledsaga er på resan och bistå med kontakter, kompetens, sourcing, logistik och kvalitetssäkring finns vi på Adovo. Vi finns på plats i Kina, vi vet hur man gör och vad som krävs, inte bara för att hitta producenter, utan för att hitta rätt producent - vi hjälper er i urval, utvärdering och förhandling. Vi ombesörjer logistik, dialoger och kvalitetssäkring. Vi är er partner på plats.